Sir Kolinga Kameron * UK uczestniczył w wystawie kotów rasowych w Czechach, gdzie otrzymał ocenę doskonałą, EX 1. Sędzia był pod wrażeniem naszego kota. Na jego dyplomie zamieścił wpis: " Super male- and what a look". Jestem bardzo dumna z naszego kocurka i życzę mu dalszych sukcesów wystawowych.